Untitled Document
 
 
 
 
 
 
Opis objekta:
V slikovitem delu Phuketa - Rawai beach, se gradijo apartmaji za individualne kupce kateri želijo investirati v nepremiènine, za lastno uporabo ali enostavno za turistièno oddajanje. veè o projektu na strani www.duangjai.si. Objekt je izvedn kot betonski sklete s polnili iz penjenega betona. Objekt ima svojo vrtino za vodo in rezervoarje na strešnem delu. bazen je pozicioniran v pritlièju. V obnovljenem planu, se k tem objektu prizida objekt sobni objekt in se spremeni dejavnost v hotel z novim, veèjim bazenom na strehi in vrhunskim razgledom na Rawai in vzhodno obalo Phuketa.
Duangjai app - Phuket Thailand
Velikost: 1000 m2
Etaže: 5
Čas izdelave: 30 mesecev
Leto izgradnje: 2014
Vrsta del: Svetovanje in nadzor
Investitor: Duangjai international co.ltd

 
 
 
 
 
Opis objekta:
Na objekt smo prišli v maju 2012, kot supernadzor z nalogo revizije poteka gradnje. Problematika se je pokazala v urejanju odnosov med izvajalci, investitorji in projektanti. Dela so se zakljuèila za fazo I. v letu 2014. Projekt je izvajalo projektantsko podjetje Studio Galeb.
GORC Sermin - Koper
Velikost: 32.000 m2
Etaže: 4
Čas izdelave: 4 leta
Leto izgradnje: 2013
Vrsta del: Supernadzor nad gradnjo
Investitor: Konzorcij Sermina

 
 
 
 
 
Opis objekta:
Obièajno ne omenjamo lastnikov privatnih objektov, vendar pa je Robert Klun tukaj tudi v funkciji glavnega projektanta, skupaj s sodelavko Nadjo Trampuž. Objekt je pasivno grajen in vstavljen v dvojèek(e), ki so klasièno grajeni. Arhitektura je izredno ustvarjalna z mnogimi novimi gradbenimi detajli pri gradnji.
Hiša Klun
Velikost: 200 m2
Etaže: 4
Čas izdelave: 18 mesecev
Leto izgradnje: 2013
Vrsta del: Vodenje in nadzor nad gradnjo
Investitor: Robert Klun

 
 
 
 
 
Opis objekta:
V Gorenjski vasici Križe pri Tržièu sta investitorja Barbara in Boštjan z našo pomoèjo vodenja in nadzora ustvarila USTVARJALNICO SRED'GORA.
Hiša ima štiri nadstropja in možnost organiziranja delavnic, kot tudi spanja v 6 dvoposteljnih sobah in tudi skupnih ležišèih. Objekt je nizkoenergetsko saniran z odliènimi tehniènimi karakteristikami.
Hiša Sojni - Tržiè
Velikost: Array m2
Etaže: 4
Čas izdelave: 12 mesecev
Leto izgradnje: 2013
Vrsta del: Vodenje in nadzor nad gradnjo
Investitor: Sojni d.o.o.

 
 
 
 
 
Opis objekta:
Za stanovalce Ulice bratov Uèakar smo vodili delno vodenje projekta zamenjave obstojeèe ravne strehe in sicer, pomoè pri razpisni dokumentaciji, izbira izvajalca ter nadzor.
Delo je izvajalo podjetje Montim d.o.o. in ima pri nas pozitivno referenco. Celotni strešni sistem je narejen po navodilih proizvajalca Bauder s bitumenskimi plošèami.
Obnova strehe - Ulica Bratov Uèakar
Velikost: 650 m2
Etaže: 
Čas izdelave: 2 meseca
Leto izgradnje: 2013
Vrsta del: Nadzor nad gradnjo
Investitor: Stanovalci UBU

 
 
 
 
 
Opis objekta:
Tik pod gradom Podèetrtek smo celostno vodili in nadzor projekta izgradnje turistiènih apartmajev Ortenia, kateri so grajeni v nizkoenergetskem standardu, z nizkim ogljiènim odtisom, ekološko naravnani in trajnostni gradnji. Projekt je bil voden od ideje, preko izbire odloènih projektantk Petre Ostanek in Tinke Prekoviè, kateri sta s svojo noto imele možnost izdelati celotni projekt skupaj z opremo. Projekt je bil delno financiran s strani Europskih sredstev. Veè o objektu na strani www.ortenia.com.
Apartmaji Ortenia - Podèetrtek
Velikost: 412 m2
Etaže: 2
Čas izdelave: 14 mesecev
Leto izgradnje: 2013
Vrsta del: Celostno vodenje in nadzor nad gradnjo
Investitor: MK Projekt d.o.o.

 
 
 
 
 
Opis objekta:
V èasu energetske sanacije objekta smo vodili supernadzor nad gradnjo. Povezovali smo vse vpletene v gradnjo in racionalizirali gradnjo celote. V tem èasu smo imeli tudi nadzor nad fazo II. kjer so se izvajale strojne inštalacije in nadaljevanje našega dela pri vodenju projekta izgradnje zaprtega oddelka v pritlièju.
Obalni dom upokojencev - Koper
Velikost: 0 m2
Etaže: 4
Čas izdelave: 1,2 leta
Leto izgradnje: 2013
Vrsta del: Nadzor nad gradnjo
Investitor: Obalni dom upokojencev

 
 
 
 
 
Opis objekta:
V projekt izgradnje Rezidenca Èeligo smo vstopili kot supernadzor ob zakljuèku investicijskega ciklusa in nadaljevali delo kot nadzorniki na izgradnji wellnes prostorov.
Rezidenca Èeligo - Lucija
Velikost: 2511 m2
Etaže: 3
Čas izdelave: 20 mesecev
Leto izgradnje: 2011
Vrsta del: Nadzor nad gradnjo
Investitor: Rezidenca Èeligo d.o.o.

 
 
 
 
Opis objekta:
Potrebujete pregled toplotnih izgub? Ali morda samo pregled pušèanja vode, poti drugih vodov, tudi elektrike? Tukaj smo, da vam to profesionalno pregledamo in podamo certifikat.

Slika 1:
Prikazuje stavbo kjer sta ogrevana pritlièje in 3 nadstropje. Površine kjer "izgubimo" najveè toplote so rdeèe obarvane.
Slika 2:
Prikazuje žleb skrit v fasadi iz kamene volne. Žleb je pušèal na prehodu v ravno streho. S pravilno pripravo na snemanje smo napako našli poleti.
Slika 3:
Prikazuje toèko kjer je pušèala hidroizolacija na terasi. Modra toèka prikazuje napaèno sanacijo, ki je bila cca. 3cm pod površino terase.
Slika 4:
Prikazuje zamakanje strehe. Rdeèe lise kažejo pot vode. Veè besed je najbrž odveè ...
Termovizijski pregled objekta
Velikost: 200 m2
Etaže: 
Čas izdelave: takoj
Leto izgradnje: 
Vrsta del: 
Investitor: vsi naroèniki

 
 
 
 
 
Opis objekta:
Dr Konekt d.o.o. je trgovina za prodajo kamna iz azije. Investitor si je zaželel izgraditi pasivno trgovino na minimalni potrebni kvadraturi, kar mu je uspelo. Investitorjeva želja za doseganje najvišjih standardov gradnje, je pripeljalo do Qubiss fasade podjetja Trimo katera je prezraèevano in pozitivno dopolnjuje doseganje varæevanja z energijo. Projekt je zasnovala arhitektka Sonja Oblak Burnik.
Dr konekt - PC Komenda
Velikost: 80 m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 4 mesece
Leto izgradnje: 2012
Vrsta del: 
Investitor: Dr konekt d.o.o.

 
 
 
 
Opis objekta:
Objekt je grajen v samem centru Ljubljane, med Mestnim trgom in cankarjevim nabrežje, po navodilih projektantskega biroja Sadar&Vuga. Na dimenzije objekta, dizajn, èas gradnje in tudi stroške so vplivale smernice zavoda za kulturno dedišèino, podtalnica, in tudi arheološki izkopi, kateri so odkrili neprecenljive arheološke najdbe iz 9 stoletja.
Vodenje celostnega gradbenega projekta, je zajemal nadzor nad gradnjo, usklajevanje vseh vpletenih, iskanje potrebnih dovoljenj in soglasij, urejanje odnosov s sosedi. Sooèali smo se tudi s problematiko pri upoštevanju vseh soglasodajalcev (elektro, voka, vroèevod) in vgradnja vseh teh za objekt nujnih dovodov v objekt na ozki Krojaški ulici. Objekt je maksimalno izkorišèen in izveden v sodobnem slogu, zato je sprejet v krog Design hotelov.
Hotel Vander - Ljubljana
Velikost: 1200 m2
Etaže: 5
Čas izdelave: 18 mesecev
Leto izgradnje: 2012
Vrsta del: Celostno vodenje projekta
Investitor: Tekta d.o.o.

 
 
 
 
Opis objekta:
Za podjetje VG5 d.o.o. smo pripravili ponudbeno dokumentacijo, pridobili delo in vodili gradbeni projekt na javnem razpisu za sklop A, "zamenjava oken in fasade na poslovni stavbi Elektro Slovenija, Hajdrihova" Delo je bilo odlièno izpeljano v kratkem roku s kvalitetnimi podizvajalci in tudi s pomoèjo primernega vremena.

Opravljena je bila zamenjava vseh oken, in izdelava Weber fasade debeline 8 cm, na kvadraturi cca 5.000 m2.
ELES Hajdrihova
Velikost: 4.800 m2
Etaže: 4
Čas izdelave: 3,5 mesecev
Leto izgradnje: 2011
Vrsta del: Vodenje projekta za izvajalca
Investitor: ELES

 
 
 
 
Opis objekta:
Privatna klasièno grajena hiša na izjemni lokaciji nad Grosupljem. Oblika in izvedba pod velikim vplivom investitorja. Vidna problematika s škarpo, katera dominira na parceli.
Objekt se gradi za veliko družino, z vgrajenim dvigalom. Dostop v objekt je iz mansardnega dela, kjer je dovozna pot. Objekt je prislonjen na hrib in je bivalna etaža v bistvu prvo nastropje pod dovozom, oziroma nad škarpo. Objekt je klasièno izoliran.
Privatna hiša Polica - Grosuplje
Velikost: 240 m2
Etaže: 3
Čas izdelave: 12 mesecev
Leto izgradnje: 2012
Vrsta del: Nadzor nad gradnjo
Investitor: Privat

 
 
 
 
Opis objekta:
Za arhitekta Špela Colja in Marjan Lipièar sta odprla salon Ventovarna, kot prvi eko salon pri nas, z nizkim ogljiènim odtisom in èloveku prijaznimi materiali. Naša naloga je bila izvesti suhomontažna dela tako, da bo veèji povdarek na okolju prijaznim vrtnim materialom

Objekt se nahaja na Masarykovi ulici.
Ventovarna suhomontaža - Ljubljana
Velikost: Array m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 2 meseca
Leto izgradnje: 2011
Vrsta del: Suhomontažna dela
Investitor: Ventovarna

 
 
 
 
Opis objekta:
S pomoèjo polyuretanske tekoèe hidroizolacije smo rešili detajl stika med betonom in aluminijstim okvirjem vetrolova, kjer je veèno zamakalo. Konèni izgled je posut s kremenèevim peskom. Delo zaradi faznosti se izvaja dva dni po nekaj ur. Pri izdelavi se je pazilo in šèitilo ostale materiale pred umazanijo oziroma packanjem.
Doninvest Kemper vhod
Velikost: 2 m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 2 dan
Leto izgradnje: 2011
Vrsta del: Kemper 2K-PUR detajl
Investitor: Doninvest d.o.o.

 
 
 
 
Opis objekta:
Pred unièevanjem hladilne vode obstojeèe ploèevine so se tehnologi v Cinkarni Celje odloèili, da izvedemo hidroizolacijo tal in cokla s Kemper 2K-PUR hidroizolacijo. Problematika izvedbe je bila v stalni vlažnosti objekta. Lovilno korito pod stolpi je skupno, vedno je deloval en hladilni stolp, zato je bila tehnologija dela specifièna.
Cinkarna Celje hidroizolacija
Velikost: 145 m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 14 dni
Leto izgradnje: 2010
Vrsta del: Hidroizolacija s Kemper 2K-PUR
Investitor: Cinkarna Celje

 
 
 
 
Opis objekta:
Za tesnenje mobilne hiše se je investitor odloèil uporabiti visoko elastièno hidroizolacijsko tekoèo maso Kemper 2K-PUR.
Tesnenje mobilne hiše
Velikost: 8 m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 1 dan
Leto izgradnje: 2010
Vrsta del: Tesnenje strehe s Kemper 2K-PUR
Investitor: privat

 
 
 
 
Opis objekta:
Izvedba hidroizolacije terase in vseh zakljuèkov po naèrtih arhitekta g. Stojan Èrnko na privatni hiši v bližini Horjula.
Privatna terasa Teraco P
Velikost: 125 m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 1 mesec
Leto izgradnje: 2010
Vrsta del: Izdelava Hidroizolacije in Teraco P zakljuènega sloja
Investitor: privat

 
 
 
 
 
Opis objekta:
V zobni ordinaciji v Rožni dolini, smo izvedli vsa montažna dela, gips, kaskade, izolacije, lesene predelne ojaèitvene stene. Prostor je zasnoval arhitekt Robert Klun.
Zobozdravstvena ordinacija - Viè
Velikost: 36 m2
Etaže: 
Čas izdelave: 
Leto izgradnje: 2010
Vrsta del: Montažna dela
Investitor: Privat

 
 
 
 
Opis objekta:
Hidroizolacija strehe garaže s Kemper 2K-PUR materialom.
Hidroizolacija hiše - Novo mesto
Velikost: 55 m2
Etaže: 
Čas izdelave: 
Leto izgradnje: 2009
Vrsta del: Izolaterska dela faza I.
Investitor: Privat

 
 
 
 
Opis objekta:
V centru Maribora smo izvedli hidroizolacijo s Kemperol 2K-PUR tekoèo hidroizolacijsko maso. Hidroizolacija je izvedena direktno na OSB plošèe, vsi detajli okoli izpustov so izvedeni s Kemper 2K-PUR hidroizolacijo.
Hidroizolacija terase - Maribor Center
Velikost: 95 m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 10 dni
Leto izgradnje: 2009
Vrsta del: Hidroizolacija terase s Kemper 2K-PUR
Investitor: privat

 
 
 
 
Opis objekta:
Za kvalitetno izdelavo horizontalne hidroizolacije terase nad dnevno sobo, smo predlagali izvedbo s poliuretanskim premazom Kemper 2K-PUR. Da bi dobili kvalitetno podlago, smo na obstojeèo AB plošèo položili toplotno izolacijo styrodur v debelini 20 cm, na njo smo izvedli betonske estrihe in položili po sušenju Kemper premaz.
Predhodno smo izvedli izolacijo stika med vertikalo in horizontalo, s katerim smo prepreèili zamakanje v èasu izvajanja del oz. èakanja sušenja estriha.
Hidroizolacija terase - Zadobrova Celje
Velikost: 24 m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 1 mesec
Leto izgradnje: 2009
Vrsta del: izolaterska dela
Investitor: privat

 
 
 
 
 
 
Opis objekta:
Hidroizolacija terase s predhodno izdelavo in hidroizolacijo odtoènih kinet s Kemper 2K-PUR hidroizoloacijo in predhodnim osnovnim premazom. Zaradi hitrega naèina gradnje smo korita izvedli z Poliuretansko toplotno izolacijskimi plošèami PIR-M.
Hidroizolacija - Stranska vas pri Dobravi
Velikost: 145 m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 1 mesec
Leto izgradnje: 2009
Vrsta del: Hidroizolacija s Kemper 2K-PUR hladilnih stolpov
Investitor: Privat

 
 
 
 
Opis objekta:
Izvedba hidroizolacije terase z Blondo materialom.
Hidroiziolacija terase - Tržiè
Velikost: 50 m2
Etaže: 
Čas izdelave: 12 ur
Leto izgradnje: 2009
Vrsta del: Izolaterska dela
Investitor: privat

 
 
 
 
Opis objekta:
Nizkoenergetski objekt po želji investitorja , narejen do faze skeletne konstrukcije.
Pasivna hiša - Biè
Velikost: Array m2
Etaže: 2
Čas izdelave: 3 mesece
Leto izgradnje: 2009
Vrsta del: Izvajanje
Investitor: Privat

 
 
 
 
Opis objekta:
Na podlagi naèrtov arhitekta Iva KORITNIK-a smo izdelali pasivno hišo v sestavi pritlièje in mansarda. Objekt je tlorisno razgiban, z notranjo ložno, delno ravno streho in garažo ter teraso nad njo.
Ogrevanje je narejeno s toplotno èrpalko.
Pasivna hiša - Zbilje
Velikost: Array m2
Etaže: 2
Čas izdelave: 5 mesecev
Leto izgradnje: 2009
Vrsta del: pasivna gradnja
Investitor: Privat

 
 
 
 
Opis objekta:
Po arhitekturi ga. Petra OSTANEK u.d.i.a in odlièno pripravljenih PZI naèrtih se je na prelepi lokaciji v centru Novega Mesta izvedla pasivna hiša. Pasivni objekt je tudi betonska klet, kjer se je pod temeljno plošèo naredila izolacija v debelini 25 cm.
Obekt je štirikoten, enostavna dvokapna streha, poudarki so narejeni na podaljšku strešine - napušèu. Notranji tloris je razgiban, saj je dnevna soba izvedena po celotni višini objekta. Mansarda ima notranji balkon. Zanimiva razporeditev prostorov.
Pasivna hiša - Novo mesto
Velikost: Array m2
Etaže: 3
Čas izdelave: 8 mesecev
Leto izgradnje: 2009
Vrsta del: izgradnja skeleta in instalacij
Investitor: privat

 
 
 
 
Opis objekta:
Na željo investitorja smo obstojeèo vikend hišico razširili na obe strani ter dodali dve novi enoti, kateri so sedaj sestavni del celote. Sedaj je celotni objekt nizkoenergijski. Gradnjo smo izvedli v celoti, tako gradbeni del kot tudi skeletni del.
Dela smo izvajali na podlagi starega PGD projekta.
Pasivna hiša - Maèe pri Preddvoru
Velikost: Array m2
Etaže: 3
Čas izdelave: 6 mesecev
Leto izgradnje: 2009
Vrsta del: Gradbeno - montažna
Investitor: Privat

 
 
 
 
Opis objekta:
Hiša je postalvjena na betonsko klet, katera je obzidana s kamnito fasado in se odlièno vklaplja v okolje. Skeletna hiša je izvedena in ojaèana za vremenske razmere, predvsem proti burji. Streha je ravna, pokrita s Kemperol 2K-PUR poliuretanskim premazom.
Pasivna hiša - Ozeljan
Velikost: 140 m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 
Leto izgradnje: 2009
Vrsta del: izgradnja skeleta
Investitor: Privat

 
 
 
 
Opis objekta:
Objekt je na zunaj enostavni pravokotnik. Notranjost je prijetno razdeljena. Objekt je pasiven, za ogrevanje in pripravo vode se uporablja toplotna èrpalka D&W, izkorišèa se podtalnica.
Pasivna hiša - Šmartno pri Ljubljani
Velikost: Array m2
Etaže: 2
Čas izdelave: 5 mesecev
Leto izgradnje: 2009
Vrsta del: izgradnja skeleta in instalacij
Investitor: Privat

 
 
 
 
Opis objekta:
Ostrešje hiše je izredno razgibano, ravno tako tloris, saj je investitorjeva želja narediti zelo prostrano hišo, da odseva njegove rekreacijske ambicije. Objekt je še v gradnji.
Pasivna hiša - Golo
Velikost: 360 m2
Etaže: 3
Čas izdelave: 5 mesecev
Leto izgradnje: 2009
Vrsta del: izvajanje
Investitor: privat

 
 
 
 
Opis objekta:
V izredno kratkem èasu, samo 58 dni, nam je uspelo dokonèati vsa gradbeno obrtniška dela, ter odpreti objekt prvega decembra.
Tehnologija dela je zahtevala razporeditev izvajalcev v tri skupine, saj so le tako lahko ujeli rok in prepletanje posameznih gradbenih faz. Vsa dela so bila vodena direktno na gradbišèu. Lokal je projektirala znana arhitektka Mika Cimolini. Z njeno pomoèjo smo uspešno uskladili in prilagodili možnosti izvedbe, design in želje investitorja.
Tajska restauracija
Velikost: 280 m2
Etaže: 2
Čas izdelave: 2 meseca
Leto izgradnje: 2008
Vrsta del: Vodenje
Investitor: Imperio d.o.o.

 
 
 
 
Opis objekta:
Za projektanta g. arh. Robert Klun smo izvedli detajl gips stropa ter naredili projekt osvetlitve ter dobavili in osvetlili restavracijsko obmoèje.
TAXGROUP
Velikost: 120 m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 3 mesece
Leto izgradnje: 2008
Vrsta del: Izvedba stropa in osvetlitve
Investitor: Taxgroup

 
 
 
 
Opis objekta:
V novem stanovanju v šestem nadstropju, s èudovitim razgledom na okolico, se je investitor odloèil za zamenjavo s stanovanjem dobljene sanitarne keramike. Skupaj z investitorjem, kateri je tudi izvrsten interialist, smo predelali obstojeèe klasiène sanitarne prostore v sanitarije, za katere lahko mirno reèemo da so gradbeni presežek.
Luksuzno stanovanje
Velikost: Array m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 2 meseca
Leto izgradnje: 2008
Vrsta del: vodenje zamenjave interiera
Investitor: privat

 
 
 
 
Opis objekta:
V prelepi alpski vasici Bohinjska Bela, si je investitor zamislil obstojeèi "pod" nadomestiti z dvemi apartmaji za oddajanje v dveh nadstropjih z našo nizkoenergetsko hišo tipa 3 litre.
Pasivna hiša - Bohinjska bela
Velikost: 185 m2
Etaže: 2
Čas izdelave: 3 mesece
Leto izgradnje: 2008
Vrsta del: vodenje
Investitor: privat

 
 
 
 
Opis objekta:
Ureditev vstopnega nadstreška v Avstrijsko ambasado - gospodarski oddelek. Zmenjava obstojeèe stropne obloge z Max exterior plošèami v enaki barvi, z obnovo železne strešne konstrukcije, zamenjavo lesenih podnic z granitnimi plošèami ter zamenjava vhodnih varnostnih vrat enakega izgleda.
UNIVIT - Avstrijska Ambasada
Velikost: 20 m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 3 mesece
Leto izgradnje: 2008
Vrsta del: Ideja in izvedba nadstreška
Investitor: Univit d.d.

 
 
 
 
Opis objekta:
Pasivna hiša arhitektov Domen in Mateja Gerkssich. Povdarek je na izdelavi strehe katera je tudi del fasade. Objekt je enodružinski z vso funkcionalnostjo aktivnega lastnika.
Pasivna hiša - Škrjanèevo
Velikost: Array m2
Etaže: 2
Čas izdelave: 3 mesece
Leto izgradnje: 2008
Vrsta del: gradbena
Investitor: privat

 
 
 
 
Opis objekta:
Pasivni objekt v Repnjah je obrnjen proti vzhodu, spodnji betonski del je tudi izveden v pasivnem sistemu. Objekt ima še nadstropje in mansardo. Nadstropje je v višini urejene okolice kjer se bo veèino dogajanja. Streha je razgibana, deloma dvokapnica, deloma ravna. Iz mansarde je tudi dostop na teraso. Pri tehnologiji hiše se je reševala pravilna izvedba toplotne izolacije in zrakotesnosti celotnega kubusa.
Ogrevanje je izvedeno s toplotno èrpalko, v zemljini so vgrajene košare.
Pasivna hiša - Repnje
Velikost: Array m2
Etaže: 3
Čas izdelave: 12 mesecev
Leto izgradnje: 2009
Vrsta del: 
Investitor: Privat

 
 
 
 
Opis objekta:
Draguljarna: komplet izdelava salona, od kanalizacije, prazraèevanja, elektrike, tal, sten, do detajlov napisa, barv, pozicij razsvetljave,...

http://www.dezeen.com/2008/03/24/lara-bohinc-jewellery-store-by-elastik/

http://www.framemag.com/
DRAGULJARNA LARA BOHINC LONDON
Velikost: Array m2
Etaže: 2
Čas izdelave: 20 dni
Leto izgradnje: 2008
Vrsta del: celotna adaptacija
Investitor: Lara Bohinc International Ltd

 
 
 
 
Opis objekta:
Zgradili smo nizkoenergetski objekt katerega je projektiral arh. Janez Lajovic. Objekt je po zamisli investitorja izredno preprost, kvadratne oblike, pasivne zasnove z debelino trendisol izolacije 30 cm po obodu in strehi.
Pasivna hiša - Ajdovšèina
Velikost: 140 m2
Etaže: 2
Čas izdelave: 3 mesece
Leto izgradnje: 2007
Vrsta del: Vodenje
Investitor: Privat

 
 
 
 
Opis objekta:
Izgradnja posleovnega hotela v nizkoenergijskem konceptu. Vse obodne stene katere so postavljene na železno ogrodje so izolirane v debelini 16 cm.
ANDERSEN - DUNAJSKA
Velikost: 2.400 m2 m2
Etaže: 4
Čas izdelave: 12 mesecev
Leto izgradnje: 2008
Vrsta del: vodenje projekta
Investitor: Andersen d.o.o.

 
 
 
 
Opis objekta:
Arh. Klun Robert je imel težko nalogo vpeti nizkoenergetski objekt v brežino in ohraniti svetilnost ter kavalitete pravilnega pozicioniranja glede na strani neba, vendar mu je s svojim timom uspelo. S svojimi okni nepravilnih oblik bo ta objekt arhitekturno vedno zanimiv, hkrati pa okna na zahodni strani odpira iz notranjosti pogled kateri bi bil pri klasiki zelo omejen.

Sam objekt je nizkoenergetski, zaradi želje investitorja po lesenih oknih sam objekt ne spada nekje med 3-5 litrske objekte. Izolacija trendisol je vpihana v debelini 18 cm po obodu ter 25 v strehi, katera je ravna in krita s Sika folijo.

Fasada je narejena iz naravnega lesa, dešèic, katere so termièno obdelane zato je trajnost fasadne obloge ter stabilnost naravne barve daljša kot pri obièajno sušenem lesu.

Za obrobe in popestritev fasadnega izgleda je arhitekt dodal Max interier plošèe.

Celoten projekt je bil izveden v letu dni.
Pasivna hiša Sora - Medvode
Velikost: Array m2
Etaže: 2
Čas izdelave: 3 mesece
Leto izgradnje: 2007
Vrsta del: Vodenje
Investitor: Privat

 
 
 
 
Opis objekta:
Na javnem razpisu pridobljeno delo nam je nalagalo zamenjavo obstojeèe kritine iz bakrene ploèevine s Sika folijo ter zamenjavo toplotne izolacije in kleparskih oblog.

Pri podjetju Elektro Slovenija imamo boniteto pri razvrstitvi izvajalca A1.
ELES - zamenjava kritine
Velikost: 1245 m2 m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 3 mesece
Leto izgradnje: 2007
Vrsta del: Sanacija strehe s Siko kritino
Investitor: Elektro Slovenija d.o.o.

 
 
 
 
Opis objekta:
Hiša je izvedena izredno kvalitetno, s poudarkom na investitorjevem aktivnem sodelovanju pri sami izgradnji. Hiša je tako estetsko kot tudi funkcionalno lepo vpeta v vaško okolje. Ogrevanje je izvedeno s toplotno èrpalko. Hiša ima rekouperator. Okna podjetja Internorm so izredno kakovostna.

Izolacija trendisol je v obodnih stenah vpihana v debelini 18 + 12 cm, kar hišo uvršèa že v pasivno.
Pasivna hiša - Moste pri Komendi
Velikost: 165 m2
Etaže: 2
Čas izdelave: 3 mesece
Leto izgradnje: 2007
Vrsta del: Vodenje
Investitor: privat

 
 
 
 
Opis objekta:
Sanacija terase z izvedbo nizkoenergetskega skeleta, ter zasteklitvijo v domaèi sprostitveni center, kateri obsega montažo jakuzzy kadi z ureditvijo celotnega prostora skupaj z dnevnim prostorom z izredno akustiko in kvalitetno audio/video instalacijo pisano na kožo investitorjem.
PRIVAT SPA CENTER Grosuplje
Velikost: 60 m2 m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 3 mesece
Leto izgradnje: 2007
Vrsta del: Ideja z izvedbo
Investitor: privat

 
 
 
 
Opis objekta:
Uspešno smo izvedli naroèena suhomontažna ter slikopleskarska dela predvsem v smislu prilagoditve dela izven delovnega èasa Probanke.
PROBANKA MARIBOR
Velikost: 400 m2
Etaže: 4
Čas izdelave: 1 mesec
Leto izgradnje: 2006
Vrsta del: gips in slikopleskarska dela
Investitor: Probanka Maribor

 
 
 
 
Opis objekta:
Objekt je lociran v Citycentru Celje, pritlièje nasproti vhoda v Interspar trgovino. Zaradi specifiène prodaje kristalnih izdelkov je v trgovini potrebna visoka stopnja osvetlitve. Zaradi naèina gradnje celotnega nakupovalnega centra je izgradnja Swarovski prodajalne svojevrsten izziv, kjer sta odloèala predvsem pravilna uskladitev izvajalcev posameznih del in èasovna tempiranost izvajanja.
SWAROVSKI CELJE
Velikost: 32 m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 1 mesec
Leto izgradnje: 2006
Vrsta del: Celotna izvedba s projekti
Investitor: SW d.o.o.

 
 
 
 
Opis objekta:
To je eden od objektov presežkov, saj je projektiranje in doloèanje detajlov sprotno, z veènim problemom lovljenja termina.

Uspelo nam je narediti objekt v zastavljenem roku, presežek je izdelava absorbcijskega stropa v kupuli hodnika "mall", kateri se razprostira na veè kot 400 m2.

CITY CENTER CELJE
Velikost: 35.000 m2
Etaže: 2
Čas izdelave: 8 mesecev
Leto izgradnje: 2006
Vrsta del: Suhomontažna dela
Investitor: Euromarkt d.o.o.

 
 
 
 
 
 
 
 
Opis objekta:
Za podjetje Univit na Nazorjevi 6, trenutno je v kleti lokal Tramontana, izvajamo vsa adaptacijska ter vzdrževalna dela. V letih od 1996 do let 2006 smo adaptirali in tudi osvežil skoraj celotno stavbo. Predvsem bi poudarili ureditev prostorov za podjetje Peugeot v 2. nadstropju ter izvedbo kvalitetne nizkoenergetske,paropropustno strešne celoto  s trendisol toplotno izolacijo ter agepan plošèami.
UNIVIT
Velikost: Array m2
Etaže: 4 nadstropja
Čas izdelave: 1996-2006
Leto izgradnje: 1996-2006
Vrsta del: Vzdrževalna dela
Investitor: UNIVIT D.D.

 
 
 
 
Opis objekta:
Kitajska restavracija je bila postavljena na mestu prehodnega gostinskega lokala Nordsee. Adaptacijo in predelavo je izvajalo podjetje Bitermo. Naša dela so bila izvedba železne nosilne konstrukcije, montaža vseh kitajskih zakljuèkov ter vseh suhomontažnih in slikopleskarskih del.
KITAJSKA RESTAVRACIJA
Velikost: Array m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 4 mesece
Leto izgradnje: 2005
Vrsta del: Suhomontažna ter kljuèavnièarska dela
Investitor: 

 
 
 
 
Opis objekta:
Kot se za slašèièarsko obrt predvideva perfekcija, je tudi objekt, kateri ima zahtevno tehnologijo in posebne sanitarne zahteve izveden do najmanjše perfekcije.

Slašèièarna je locirana na Dunajski cesti v atrijskem delu in je narejena kot manufaktura, v smislu naroèanja vrhunskih slašèic.

Z veseljem je izvajati gradbeni projekt, kateri tudi v primarni dejavnosti zablesti.
SLAŠÈIÈARNA MANUFAKTURA
Velikost: 65 m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 6 mesecev
Leto izgradnje: 2005
Vrsta del: Celotna ureditev od faze III. naprej
Investitor: 

 
 
 
 
Opis objekta:
Objekt Imperio Mexicano Celje je bilo vodeno in izvedeno v celoti od tretje gradbene faze naprej s strani podjetja Elitbau d.o.o. Vodja objekta je bila Jolanda Kalan. Idejni vodja interiera je bil Matej Lampiè-Lampa. Zaradi hitre gradnje celotnega centra je bila celotna organizacija gradnje podrejena terminskemu planu odprtja centra, za kar so podizvajalci, elektrièarji, vodoinstalaterji, suhomontažniki, varilci, tehnološka oprema kuhinje in konèni interieristi uspešno sodelovali  pod vodstvom podjetja Elitbau.
IMPERIO MEXICANO CELJE
Velikost: 255 m2
Etaže: 2
Čas izdelave: 45 delovnih dni
Leto izgradnje: 2005
Vrsta del: vsa notranja dela
Investitor: IMPERIO D.O.O.

 
 
 
 
 
Opis objekta:
'Malo, vendar zahtevno', bi opisali izvedbo tega projekta, saj je bilo potrebno od predaje prostora do otvoritve narediti èudeže. Uspelo nam je zaradi predhodne koordinacije, uskladitve izvesti celotni projekt skupaj z organizacijo projektiranja ter tehnièno papirologijo ter pridobitvijo vseh potrebnih dokumentov.

Interier je tipiziran za vse prodajalne Swarovski.
SWAROWSKI LJUBLJANA
Velikost: 38 m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 45 dni
Leto izgradnje: 2004
Vrsta del: 
Investitor: SW d.o.o.

 
 
 
 
 
 
 
 
Opis objekta:
Veèna borba s èasom se nadaljuje, saj je bilo potrebno projektirati na gradbišèu hkrati z izvedbo vse skupaj v 20 delovnih dneh do ponovnega odprtja.

Objekt je lociran v pritlièju Citypark nakupovalnega centra BTC, Ljubljana
DOUGLAS CITYPARK
Velikost: 110 m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 20 dni
Leto izgradnje: 2005
Vrsta del: Adaptacija
Investitor: Douglas d.o.o.

 
 
 
 
 
 
 
 
Opis objekta:
Objekt je lociran v pritlieju Citypark nakupovalnega centra. Odlika gradnje je uskladitev del ter hitrost od zamisli do easa prodaje saj je objekt nastal iz predhodne prodajalne v roku 30 delovnih dni. Vodja objekta je bil Darko Bauman.
HARTLAUER CITYPARK
Velikost: 120 m2
Etaže: 1
Čas izdelave: 20 dni
Leto izgradnje: 2004
Vrsta del: Suhomontažna in slikopleskarska dela
Investitor: Hartlauer Slovenija

 
 
 
 
 
 
Opis objekta:
Hotel Maestral, v lastništvu podjetja HIT d.o.o. v Pržno pri Budvi, je bilo prvo delo v Èrni gori. Naše podjetje je vskoèilo v pomoè pri dokonèanju suhomontažnih stropov ter sten v igralniškem delu. Delo je zaradi specifike dobav materiala, ter èrnogorskega temperamenta bilo zelo specifièno...........
MAESTRAL HIT ÈRNA GORA
Velikost: 1200 m2
Etaže: 2
Čas izdelave: 2 meseca
Leto izgradnje: 2004
Vrsta del: Suhomontažna dela
Investitor: Atena za Lesnino d.d.

 
 
 
 
Opis objekta:
Nakupovalno središèe City park je locirano v vzhodnem delu nakupovalnega obmoèja BTC v Ljubljani. Leta 2001 se je prièelo širjenje Interspar trgovine in v treh fazah je nastalo nakupovalno središèe City Park. Naše podjetje je izvajalo vsa glavna suhomontažna dela direktno za investitorja Euromarkt d.o.o. Leta 2005 se je konèala faza III. In faze še sledijo....
CITY PARK LJUBLJANA
Velikost: Array m2
Etaže: 2
Čas izdelave: 12 mesecev
Leto izgradnje: 2001
Vrsta del: suhomontažna dela
Investitor: Euromarkt d.o.o.

 
 
 
 
 
 
 
 
Opis objekta:
V naših rokah je bila izvedba prezraèevane keramiène fasade. Fasadne keramiène plošèe dim 60×60 cm, so pritrjene na aluminij podkonstrukcijo katera je bila po statiènem naèrtu delno fiksno delno gibljivo pritrjena na fasadno steno. Iz razloga delne adaptacije objekta (bivša kino dvorana) na Cherepovecki ulici, so bile osnovne stene zelo iz vertikale, delo je bilo zahtevno, temperatura med gradnjo med -10 do -22 st. C. Dela so bila opravljena v rekordnih 46 dneh gradnje.
ZBERBANKA MOSKVA
Velikost: 6.850 m2
Etaže: 4
Čas izdelave: 4 mesece
Leto izgradnje: 1995
Vrsta del: Izdelava montažne keramiène fasade
Investitor: Slon interier za SCT d.d. Ljubljana

 
 
 
 
 
 
 
 
Opis objekta:
Domino hotel je postavljen ob Dunajski cesti zraven Ljubljanske severne
krožne obvoznice. Hotel ima 9 nadstropij ter tri nivoje kleti. V drugi kleti je
Wellness center ter konferenèni center. V prvi kleti je Casino Ljubljana. V
pritlièju je sprejemnica. Prvo nadstropje je restavracijski del. Po nadstropjih
so razdeljene sobe katere so pregrajene s gips predelnimi stenami, stropom
in oblogami. Vse predelne stene in jaški so narejeni v skladu z zvoènimi in
požarnimi zahtevami.
Austria Trend Hotel Ljubljana
Velikost: 24.000 m2 m2
Etaže: 9
Čas izdelave: 9 mesecev
Leto izgradnje: 2003
Vrsta del: suhomontažna dela
Investitor: USB HOTEL

 
 
 
 
 
Opis objekta:
Objekt je v pritlièju CityPark nakupovalnega centra. Suhomontažna dela so zajela tudi dobavo in montažo ivernih plošè na pocinkano podkonstrukcijo, s tem da je bilo potrebno konstrukcijo zgostiti. Slikopleskarska dela so bila zahtevna, saj se barvne nianse in kvalitetna izvedba vogalov izmenjujejo glede na razlièni prodajni prostor. Èasovna stiska katera je bila prisotna pri gradnji celotnega centra ni pustila nikaršnih posledic na kvaliteti del.
H&M CITYPARK
Velikost: Array m2
Etaže: pritlièje
Čas izdelave: 3 mesece
Leto izgradnje: 2005
Vrsta del: Suhomontažna ter slikopleskarska dela
Investitor: H&M Slovenija

 
 
Untitled Document  
Untitled Document
  Rawai-Phuket-Thail...
  Vander - New York ...
  Ortenia - Otvoritev
  Vam zamaka ?
  Kemper-system
  Izdelava popisa
  Nadzor gradnje
  Suhomontaža!
  Lara Bohinc - London
Untitled Document
Untitled Document
Elitbau d.o.o. Trpinčeva 39, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel.: 386 (0)1 5473 508, fax: 386 (0)1 5473 511